Alat pelindung kepala (Head Protection). Fungsi alat pelindung kepala adalah alat pelindung yang bekerja untuk menjaga kepala dari hantaman , terkena , kemunduran alias terpukul objek tajam maupun benda keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, api, , percikan bahan - materi ilmupisah , awak renik ( mikro organisme )… Read More